2024-02-23

Завхан аймгийн Соёл Урлагийн Газар 2024 оны 02 сарын 22-ний өдөр соёлын салбарын удирдах ажилтнуудын III-р зөвлөгөөнөө хийж, харьяа байгууллагын дарга, захирал нартай 2024 онд хамтран ажиллах гэрээ байгуулав.

# Сэдвүүд
Uncategorized