Завхан аймгийн хэмжээнд 1305 өсвөр насны хүүхэд соёлын эрхийн бичгийн тандалт судалгаанд хамрагдан
2023-11-20
#СоёлынБүтээлчСар: Завхан аймгийн 1’305 өсвөр насны хүүхдийг соёлын эрхийн бичгийн тандалт судалгаанд хамруулна.
Өсвөр насны хүүхдүүдийн соёлын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, өөрийгөө хөгжүүлэх боломжийг олгох зорилготой соёлын эрхийн бичгийн тандалт судалгаа орон даяар үргэлжилж байна.
Энэхүү тандалт судалгаанд 21 аймаг, 9 дүүргээс нийт 51’000 хүүхдийг хамруулж, соёл, урлагийн арга хэмжээ үзэж сонирхох боломжийг бүрдүүлэх юм.

# Сэдвүүд
Онцлох мэдээ